• Welcome to Ahmedabad Collector Office
  Welcome to Ahmedabad Collector Office
 • Narendra Modi Stadium - Motera
  Narendra Modi Stadium - Motera
 • Ahmedabad City
  Ahmedabad City
 • Ahmedabad City
  Ahmedabad City
 • Sabarmati Riverfront
  Sabarmati Riverfront
 • Sabarmati Riverfront
  Sabarmati Riverfront

પદાધિકારી

શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
શ્રી ભુપેન્દ્રભાઈ પટેલ
માનનીય મુખ્ય મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત
Facebook Twitter

-
શ્રી રાજેન્દ્ર ત્રિવેદી
માનનીય મહેસૂલ મંત્રીશ્રી,
ગુજરાત
Facebook Twitter

શ્રી સંદિપ જે. સાગલે, આઈ.એ.એસ
શ્રી સંદિપ જે. સાગલે, (આઈ.એ.એસ)
કલેકટર, અમદાવાદ
Twitter

જનસેવા કેન્દ્ર

જનસેવા કેન્દ્ર એ જિલ્લા કક્ષાએ ટેક્નોલોજી અને સકારાત્મક વહીવટનું સમાયોજન છે જેનો મુખ્ય હેતુ પરંપરાગત વહીવટી પ્રણાલીના સ્થાને ઇ-ગવર્નન્સના માધ્યમથી જિલ્લા કક્ષાએ અસરકારક અને પેપર લેસ કાર્ય પદ્ધતિથી નાગરિકલક્ષી સેવાઓ પૂરી પાડવાનો છે.

વધુ જાણો

૧૦૨ નાગરિકલક્ષી સેવાઓ

જનસેવા કેન્દ્રમાં એક જ સ્થળે ૧૦૨ નાગરિકલક્ષી સેવાઓ પૂરી પાડવામાં આવે છે. નીચેના વિભાગમાં તમને જરૂરી નાગરિકલક્ષી સેવા માટેનું ફોર્મ, આવશ્યક દસ્તાવેજોની યાદી તેમજ તે માટેનું જરૂરી માર્ગદર્શન મળી રહેશે.

પ્રમાણપત્ર

પ્રમાણપત્રની દર્શાવાયેલ તેર સેવાઓ. તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ સેવાની પસંદગી માટે તે સેવા પર ક્લીક કરો.
ડિજિટલ ગુજરાત પર ઓનલાઇન અરજી માટે અહીં ક્લિક કરો

ફોજદારી

ફોજદારીની દર્શાવાયેલ છવીસ સેવાઓ. તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ સેવાની પસંદગી માટે તે સેવા પર ક્લીક કરો.

મહેસૂલ

મહેસૂલની દર્શાવાયેલ એકત્રીસ સેવાઓ. તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ સેવાની પસંદગી માટે તે સેવા પર ક્લીક કરો.

માહિતી અધિકાર

માહિતી અધિકારની દર્શાવાયેલ એક સેવા. તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ સેવાની પસંદગી માટે તે સેવા પર ક્લીક કરો.

સમાજ સુરક્ષા

સમાજ સુરક્ષાની દર્શાવાયેલ એક સેવા. તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ સેવાની પસંદગી માટે તે સેવા પર ક્લીક કરો.

પુરવઠા

પુરવઠાની દર્શાવાયેલ તેર સેવાઓ. તમારી જરૂરિયાતને અનુરૂપ સેવાની પસંદગી માટે તે સેવા પર ક્લીક કરો.

નવું શું છે ?

Whats new

જાહેર ઉપયોગીતાઓ

તમારી જરૂરિયાત મુજબ યોગ્ય ઉપયોગિતા પસંદ કરો.